Hybridfilter -  användningsområde & Produkter

LOMNAB hjälper dig hantera besvärande lukt från svavelväte

Vi har arbetat med lösningar på svavelvätelukt från spillvatten och biogas sedan 2014. Vi hjälper dig att hitta den mest effektiva odör-lösningen och som bäst reducerar nivåerna av svavelväte


Ledningar, betäckningar och elskåp mår bättre när H2S-nivåerna går ner!

 användningsområden & produkter 

Pumpstation

Läs mer

Släppbrunn

Läs mer

Fastighet

Läs mer

Stora flöden

Läs mer

användningsområden

Ledningar, betäckningar, elskåp och medarbetare mår bra av låga H2S-nivåer!

Lomhybridteknik,

Se hur produkterna med ”lomhybridtekniken” används i de mest förekommande svavelvätefallen.

Läs mer