Lomhybridteknik

LOMNAB hjälper dig hantera besvärande lukt från svavelväte

Vi har arbetat med lösningar på svavelvätelukt från spillvatten och biogas sedan 2014. Vi hjälper dig att hitta den mest effektiva odör-lösningen och som bäst reducerar nivåerna av svavelväte


Ledningar, betäckningar och elskåp mår bättre när H2S-nivåerna går ner!

Lomhybridteknik

Se hur produkterna med ”lomhybridtekniken” används i de mest förekommande svavelvätefallen.

Läs mer